Wywiad gospodarczy Kalisz

Zebranie i analiza informacji przydatnych dla różnych podmiotów gospodarczych jest nie lada wyzwaniem. Na terenie wielkopolski działania te realizowane są np. przez wywiad gospodarczy KaliszNajwiększą skutecznością działania charakteryzują się prywatni detektywi, którzy zdobywają i umiejętnie wykorzystują aktualną  informacje. Usługi te to nie tylko wyszukiwanie danych, ale także profesjonalne doradztwo co do podejmowania celnych decyzji gospodarczych.

 

Wywiad gospodarczy Kalisz (Wielkopolska)

Wyspecjalizowane usługi wywiadowcze dotyczą przede wszystkim tzw.białego wywiadu. To dokładne sprawdzenie jawnych źródeł i informacji zawartych np. w: internecie, prasie, rejestrach państwowych lub w prywatnych źródłach. Czasami sytuacja wymaga podjęcia działań o charakterze detektywistycznym w formie: obserwacji, monitoringu lub inwigilacji podmiotu oraz przeprowadzenie analizy kryminalistycznej. Rolą detektywa gospodarczego jest dokonanie wywiadu środowiskowego, kontakt z wybranymi osobami trzecimi oraz znalezienie dowodów.

 

Czy detektyw może ustalić wiarygodność handlową kontrahenta?

Wywiad gospodarczy to szereg czynności. Może polegać m.in. na analizie bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i sprawdzeniu wiarygodności kredytowej, ustaleniu stanu prawnego oraz majątkowego podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, To także mniej typowe działania jak np. sprawdzenie przeszłości spółki, fundacji, organów nadzorczych. W specyficznych przypadkach detektyw pomaga odnaleźć brakujące informacje jak np. aktualna siedziba kontrahenta uchylającego się od zapłaty albo sprawdzenie majątku dłużnika.

Sprawdzenie wiarygodności firmy to także analiza Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ksiąg wieczystych, rejestrów pojazdów, Prasa i internet mogą stanowić dobre źródło informacji, jednak to giełdy długów i biura informacji gospodarczej są kluczowe dla czynności sprawdzających rzetelność kontrahenta.

 

Czy taki wywiad to szpiegostwo?

Pozyskiwania tajnych informacji poprzez użycie nielegalnych środków to nie wywiad biznesowy, tylko szpiegostwo. Biura detektywistyczne uzyskują dowody w sposób legalny. Ma to duże znaczenie, gdyż detektyw może występować w roli świadka podczas postępowania sądowego. Zazwyczaj przedstawia on zdobyte informacje gospodarcze jako dowód w sprawie. Informacje zdobyte w sposób nielegalny nie zawsze będą dopuszczone jako dowód w sprawie. Dlatego istotne jest, by wywiadowca gospodarczy przestrzegał norm prawnych i etycznych.

 

Zapraszamy do kontaktu wszystkich z Kalisza i okolic

Agencja Wywiadu Biznesowego i Detektywistyki Antos & Fertsch
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 231/239
61-485 Poznań
Piotr Antos
tel. 693-139-597
e-mail: detektyw.antos@gmail.com
Robert Fertsch
tel. 515-058-669
e-mail: detektyw.fertsch@gmail.com
Rate this post