Prywatny detektyw a pozwolenie na broń

Prywatny detektyw w rzeczywistości znacznie odbiega od wizerunku detektywa przedstawionego w popularnych serialach telewizyjnych. Nie posiada on uprawnień do posiadania broni palnej z racji wykonywanego zawodu. Owszem, może wystąpić o wydanie pozwolenia na nie, jednak ma w tym zakresie takie same prawa jak przeciętny obywatel i wykonywany zawód nie zwiększa jego szans na uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń.

Licencja na broń wydawana prywatnym detektywom

jest przez Komendanta Wojewódzkiego Policji na podstawie przedłożonego wniosku oraz stosownych dokumentów, ale nie tylko. Weryfikacji poddane są również umiejętności strzeleckie, a także znajomość przepisów dotyczących posiadania broni (w tym także Kodeksu Karnego).

 

Prywatny detektyw a pozwolenie na broń

Rate this post