Materiały dowodowe zebrane przez prywatnego detektywa

Zadaniem prywatnego detektywa jest zbieranie informacji w zakresie wskazanym przez zleceniodawcę. Mogą to być dowody potwierdzające zdradę małżonka, potwierdzenie nieuczciwości kontrahenta bądź pracownika, ustalenie faktycznego stanu majątkowego rodzica uchylającego się od obowiązku płacenia alimentów i wiele więcej. Z usług detektywistycznych korzystają często także sami adwokaci, którzy, chcąc przyspieszyć rozstrzygnięcie sprawy, korzystają z profesjonalnej pomocy przy szybkim zgromadzeniu dowodów winy bądź jej braku oskarżonego/podejrzanego w toczącym się postępowaniu.

Rzetelne materiały dowodowe zebrane przez prywatnego detektywa mogą stanowić dowód w procesie sądowym, a tym samym wpłynąć jego przebieg i ostateczny wyrok.

 

Materiały dowodowe zebrane przez prywatnego detektywa

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy detektywa przy zbieraniu materiałów dowodowych?

Doświadczony detektyw wie, jakie materiały są uznawane przez sąd za przydatne. Dlatego skorzystanie z jego pomocy pozwoli nam oszczędzić czas, a także nerwy. W wyniku czynności prowadzonych przez detektywa zgromadzone zostają informacje w postaci notatek, raportów, zdjęć czy też video, które zawarte są w oficjalnym sprawozdaniu sporządzanym każdorazowo po zakończeniu śledztwa. Ponadto warto pamiętać, że licencjonowany detektyw posiada większe kompetencje niż przeciętny obywatel m.in. w zakresie przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że te materiały zdobyte w ten sam sposób przez detektywa i przez osobę prywatną mogą być inaczej traktowane. Pierwsze z nich będą legalnymi materiałami z obserwacji detektywistycznej, natomiast w drugim przypadku mogą zostać uznane za nielegalne, a tym samym odrzucone w postępowaniu.

Czy sąd może odrzucić materiały zebrane przez prywatnego detektywa?

Niestety, niektóre materiały nie mogą zostać dopuszczone jako dowód w sprawie. Kluczowa jest bowiem ocena ich legalności. Oznacza to, że sąd odrzuci m.in. nagrania z podsłuchu bądź też nagrania prywatnych rozmów bez wiedzy podejrzanego. Legalność informacji oznacza, że zostały one pozyskane w sposób nienaruszający praw wolności człowieka, zasad etyki oraz przepisów obowiązującego prawa.

Rate this post