Co zawiera sprawozdanie z przeprowadzonych czynności?

Ostatnim etapem realizacji usługi detektywistycznej jest sporządzenie sprawozdania w formie pisemnej. Powinno ono zawierać takie informacje jak:

  • data zawarcia umowy,
  • przedmiot umowy,
  • zakres i przebieg podjętych działań,
  • data zakończenia czynności.

Wraz ze sprawozdaniem klientowi przekazywane są załączniki w postaci nagrań video czy też zdjęć, paragonów, biletów, itp. stanowiących materiał dowodowy zgromadzony w wyniku przeprowadzonych czynności detektywistycznych.

 

Co zawiera sprawozdanie z przeprowadzonych czynności?

 

Rate this post