Poradnik | Strona 2 z 2 | Agencja i biuro detektywistyczne

Czy detektyw może być świadkiem w postępowaniu sądowym?

Owszem. Szczególnie często zdarza się to w przypadku spraw rozwodowych. Podczas obserwacji niewiernego małżonka nie zawsze uda się zarejestrować dowody zdrady obrazem czy też dźwiękiem. Dlatego bardzo cenne okazują się zeznania detektywa, który był bezpośrednim świadkiem zdarzeń, które mogą mieć wpływ na przebieg procesu.    

Czytaj więcej

Jak działa prywatny detektyw?

Zadaniem prywatnego detektywa jest przede wszystkim zbieranie informacji w zakresie wskazanym przez zleceniodawcę. Dlatego najczęściej stosowaną przez nas metodą jest obserwacja – dzięki rzetelnemu, a przy tym dyskretnemu monitorowaniu podejrzanej osoby jesteśmy w stanie zdobyć interesujące klienta informacje potwierdzające zarzuty bądź odrzucające je. Na każdym etapie działania prywatnego detektywa dokładne notatki, które mogą stanowić materiał […]

Czytaj więcej

Prywatny detektyw a pozwolenie na broń

Prywatny detektyw w rzeczywistości znacznie odbiega od wizerunku detektywa przedstawionego w popularnych serialach telewizyjnych. Nie posiada on uprawnień do posiadania broni palnej z racji wykonywanego zawodu. Owszem, może wystąpić o wydanie pozwolenia na nie, jednak ma w tym zakresie takie same prawa jak przeciętny obywatel i wykonywany zawód nie zwiększa jego szans na uzyskanie wymaganych […]

Czytaj więcej

Czy detektyw może przetwarzać dane osobowe?

Tak. Detektywowi wolno przetwarzać dane osobowe bez zezwolenia w ramach prowadzonych przez niego czynności służbowych. Jednak nie może on ich udostępniać innym osobom oraz instytucjom, a także zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy nie tylko przebiegu śledztwa, ale i uczestniczących w nim osób. Detektyw zobligowany jest ponadto do zniszczenia danych osobowych w momencie zamknięcia śledztwa. […]

Czytaj więcej

Jakich czynności nie może podjąć się prywatny detektyw?

Licencjonowany detektyw zawsze dba o to, by wykonywane podczas realizacji zlecenia czynności były zgodne z przepisami prawa. Dlatego też prywatny detektyw nie podejmuje takich czynności jak: się włamań do komputera osób trzecich (np. małżonka podejrzewanego o zdradę), zakładania urządzeń rejestrujących dźwięk czy też obraz w celu podsłuchiwania danej osoby bez jej wiedzy, rewizji osobistych, przeszukiwań […]

Czytaj więcej

Kto może zostać prywatnym detektywem?

Prowadzenie działalności detektywistycznej umożliwia posiadanie licencji, o którą mogą się ubiegać osoby określone przez ustawę z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych. Stąd – zgodnie z obowiązującymi zapisami – o wydanie licencji prywatnego detektywa mogą ubiegać się osoby: posiadające obywatelstwo polskie bądź innego kraju członkowskiego UE, w wieku powyżej 21 lat, mające pełną […]

Czytaj więcej