Poradnik | Agencja i biuro detektywistyczne

Prywatny detektyw Słupca

Prywatny detektyw Słupca jest w stanie pomóc w najbardziej kryzysowych sytuacjach. To właśnie z jego pomocą można liczyć na rozwiązanie najtrudniejszych spraw, które ciągną się za klientami długimi miesiącami. Detektyw dysponuje szeroką wiedzą, bogatym doświadczeniem oraz nowoczesnym sprzętem detektywistycznym. Dzięki temu podejmuje się rozmaitych wyzwań i za każdym razem wykonuje zlecenie z należytym zaangażowaniem. Prywatny […]

Czytaj więcej

Licencja prywatnego detektywa

Do świadczenia usług detektywistycznych w Polsce uprawnia licencja prywatnego detektywa nadawana w na drodze decyzji administracyjnej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Licencjonowanym detektywem może zostać każdy, kto spełnia warunki określone przez ustawę o usługach prywatnych detektywów. Wśród wymogów wymienia się m.in.: wiek powyżej 21 lat, posiadanie obywatelstwa polskiego bądź innego […]

Czytaj więcej

Materiały dowodowe zebrane przez prywatnego detektywa

Zadaniem prywatnego detektywa jest zbieranie informacji w zakresie wskazanym przez zleceniodawcę. Mogą to być dowody potwierdzające zdradę małżonka, potwierdzenie nieuczciwości kontrahenta bądź pracownika, ustalenie faktycznego stanu majątkowego rodzica uchylającego się od obowiązku płacenia alimentów i wiele więcej. Z usług detektywistycznych korzystają często także sami adwokaci, którzy, chcąc przyspieszyć rozstrzygnięcie sprawy, korzystają z profesjonalnej pomocy przy […]

Czytaj więcej

Czy detektyw jest zobowiązany do zachowania tajemnicy?

Tak, kwestię tę reguluje nie tylko Kodeks Etyki Detektywa, ale i ustawa o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 roku. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi detektyw ma obowiązek zachować w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy. W szczególnych przypadkach może zostać zwolniony z zachowania tajemnicy (na zasadach określonych przez Kodeks Postępowania Karnego).  

Czytaj więcej

Co zawiera sprawozdanie z przeprowadzonych czynności?

Ostatnim etapem realizacji usługi detektywistycznej jest sporządzenie sprawozdania w formie pisemnej. Powinno ono zawierać takie informacje jak: data zawarcia umowy, przedmiot umowy, zakres i przebieg podjętych działań, data zakończenia czynności. Wraz ze sprawozdaniem klientowi przekazywane są załączniki w postaci nagrań video czy też zdjęć, paragonów, biletów, itp. stanowiących materiał dowodowy zgromadzony w wyniku przeprowadzonych czynności […]

Czytaj więcej

Co powinna zawierać umowa detektywistyczna?

Usługi detektywistyczne świadczone są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, dlatego też każde zlecenie musi być potwierdzone odpowiednią umową. Umowa detektywistyczna powinna ona zawierać m.in. takie informacje jak konkretny przedmiot umowy, zasady kontaktu z detektywem, zasady poufności obu stron, czas realizacji zlecenia, warunki rozwiązania współpracy oraz zasady wynagrodzenia.  

Czytaj więcej

Jak odróżnić profesjonalnego detektywa od oszusta?

Niestety na rynku pojawia się coraz więcej agencji i osób podających się za prywatnych detektywów. Często kuszą atrakcyjną ceną usług oraz niekonwencjonalnymi metodami działań. Powierzenie sprawy nieuczciwym „detektywom” może przynieść klientowi więcej szkody niż korzyści, dlatego podpowiadamy. Jak odróżnić profesjonalnego detektywa od oszusta?: każdy detektyw w Polsce musi posiadać Licencję Detektywa (mogą Państwo zażądać jej […]

Czytaj więcej

Czy detektyw może być świadkiem w postępowaniu sądowym?

Owszem. Szczególnie często zdarza się to w przypadku spraw rozwodowych. Podczas obserwacji niewiernego małżonka nie zawsze uda się zarejestrować dowody zdrady obrazem czy też dźwiękiem. Dlatego bardzo cenne okazują się zeznania detektywa, który był bezpośrednim świadkiem zdarzeń, które mogą mieć wpływ na przebieg procesu.    

Czytaj więcej

Jak działa prywatny detektyw?

Zadaniem prywatnego detektywa jest przede wszystkim zbieranie informacji w zakresie wskazanym przez zleceniodawcę. Dlatego najczęściej stosowaną przez nas metodą jest obserwacja – dzięki rzetelnemu, a przy tym dyskretnemu monitorowaniu podejrzanej osoby jesteśmy w stanie zdobyć interesujące klienta informacje potwierdzające zarzuty bądź odrzucające je. Na każdym etapie działania prywatnego detektywa dokładne notatki, które mogą stanowić materiał […]

Czytaj więcej

Prywatny detektyw a pozwolenie na broń

Prywatny detektyw w rzeczywistości znacznie odbiega od wizerunku detektywa przedstawionego w popularnych serialach telewizyjnych. Nie posiada on uprawnień do posiadania broni palnej z racji wykonywanego zawodu. Owszem, może wystąpić o wydanie pozwolenia na nie, jednak ma w tym zakresie takie same prawa jak przeciętny obywatel i wykonywany zawód nie zwiększa jego szans na uzyskanie wymaganych […]

Czytaj więcej